Nasze produkty

Jak ważna jest integracja systemu obieg dokumentów z KSeF

Jak ważna jest integracja systemu obieg dokumentów z KSeF

System obiegu dokumentów – czym jest i do czego służy?

System obiegu dokumentów to to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające tworzenie, przekazywanie, zatwierdzanie i archiwizację dokumentów w formie elektronicznej. Dzięki niemu można znacznie usprawnić i przyspieszyć procesy biznesowe, które wymagają wymiany informacji i dokumentacji między różnymi działami lub osobami w firmie.

System obiegu dokumentów opiera się na mechanizmach typu workflow, które definiują kolejność i sposób realizacji zadań związanych z danym dokumentem. Na przykład, gdy do firmy trafia faktura od kontrahenta, system może automatycznie przesłać ją do działu księgowości, gdzie zostanie zarejestrowana i zaksięgowana, a następnie do działu finansowego, w którym nastąpi jej opłacenie. Wszystkie te kroki są monitorowane i zapisywane w systemie, co zapewnia pełną kontrolę nad obiegiem dokumentów.

Zasada działania systemów obiegu dokumentów

Działanie programów typu workflow można przyrównać do serii kroków. Każdy z poszczególnych kroków może zostać dokonany zarówno przez pracownika, jak i przez sam system (czyli w sposób automatyczny). Program może dodatkowo wskazywać użytkownika wyznaczonego do realizacji danego zlecenia. W ten prosty sposób zwiększa się zarówno przejrzystość, jak i efektywność pracy w zespole.

Warto dodać, że systemy workflow w sposób odczuwalny poprawiają komunikację pomiędzy pracownikami. Spora część narzędzi tego rodzaju pozwala bowiem na dodawanie komentarzy (np. do poszczególnych zadań), a nawet prowadzenie dialogu w czasie rzeczywistym (np. w postaci komunikatora).

Zalety systemów workflow

System obiegu dokumentów ma wiele zalet dla firmy, takich jak:

 • oszczędność czasu i pieniędzy – nie trzeba drukować, kopiować, wysyłać ani przechowywać dokumentów papierowych, co zmniejsza koszty i zużycie materiałów biurowych;
 • większa wydajność i efektywność pracy – pracownicy mają szybki i łatwy dostęp do potrzebnych dokumentów, nie tracą czasu na ich poszukiwanie, a system automatyzuje i upraszcza niektóre czynności, np. zatwierdzanie, podpisywanie, wysyłanie;
 • lepsza jakość i bezpieczeństwo danych – dokumenty elektroniczne są chronione przed utratą, zniszczeniem, kradzieżą czy nieuprawnionym dostępem, a system zapewnia ich spójność, aktualność i zgodność z prawem;
 • wyższa jakość realizowanych projektów – jej uzyskanie jest możliwe dzięki lepszej organizacji pracy poszczególnych działów;
 • łatwiejsze zarządzanie i raportowanie – system umożliwia śledzenie historii i statusu każdego dokumentu, generowanie raportów i statystyk, a także analizowanie i optymalizowanie procesów biznesowych.

System obiegu dokumentów może być stosowany w różnych obszarach działalności firmy, np. w księgowości, dziale HR, sprzedaży, obsłudze klienta, zarządzaniu projektami czy dziale kontroli jakości. Każda firma powinna dostosować system do swoich potrzeb i specyfiki, a także zapewnić odpowiednie szkolenie i wsparcie dla pracowników, którzy z niego korzystają. System workflow to nowoczesne i praktyczne rozwiązanie, które może znacząco poprawić funkcjonowanie i wyniki firmy. Dzięki niemu można zwiększyć produktywność, poprawić komunikację, zredukować błędy, a także podnieść satysfakcję klientów i pracowników.

KSeF, a workflow – czemu warto zadbać o integrację?

KSeF – czyli Krajowy System e-Faktur – ma stać się rozwiązaniem obowiązkowym dla wszystkich przedsiębiorców od 1 lipca 2024 roku (wyjątkiem są małe i średnie firmy zwolnione z VAT. W ich przypadku KSeF stanie się obligatoryjny od 1 stycznia 2025 r.). Jest to system, który umożliwia wystawianie, przechowywanie i udostępnianie faktur elektronicznych w formie ustrukturyzowanej.

Same faktury ustrukturyzowane posiadają format elektroniczny xml – zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

Każda e-faktura musi posiadać następujące elementy:

 • datę wystawienia;
 • numer faktury, który ją identyfikuje,
 • nazwę podatnika bądź jego imię i nazwisko,
 • nazwę nabywcy towarów lub usług,
 • numer identyfikacyjny podatnika,
 • numer identyfikacyjny nabywcy towarów lub usług,
 • adres podatnika,
 • adres nabywcy,
 • datę dokonania albo zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,
 • nazwę towaru lub rodzaj usługi,
 • cenę jednostkową netto,
 • kwotę upustów i obniżek cen,
 • stawkę podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto (z uwzględnieniem podziału na kwoty dotyczące poszczególnych stawek),
 • kwotę należności ogółem.

Aby korzystać z KSeF, a tym samym wystawiać za jego pomocą nadmienione e-faktury, trzeba zintegrować swój system księgowy z platformą rządową za pomocą interfejsu API.

Integracja z KSeF ma wiele zalet dla firmy, takich jak:

 • lepsza jakość i bezpieczeństwo danych – faktury elektroniczne są chronione przed utratą, zniszczeniem, kradzieżą czy nieuprawnionym dostępem, a system zapewnia ich spójność, aktualność i zgodność z prawem;
 • łatwiejsze zarządzanie i raportowanie – system umożliwia śledzenie historii i statusu każdego dokumentu, generowanie raportów i statystyk, a także analizowanie i optymalizowanie procesów biznesowych.
 • zwiększone bezpieczeństwo – zintegrowany system zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, niezawodność i zgodność z obowiązującymi przepisami.
 • brak konieczności przechowywania faktur – firmy korzystające z systemu KseF nie muszą przechowywać i archiwizować faktur (za wyjątkiem sytuacji, gdy okres przedawnienia zobowiązania podatkowego wynosi ponad 10 lat, gdyż właśnie przez 10 lat e-faktury są przechowywane przez KSeF).

Poza tym przedsiębiorcy korzystający z KSeF są zwolnieni z obowiązku udostępniania faktur na żądanie organu podczas kontroli (JPK_FA).

Zanim KSeF stanie się obowiązkowy, firmy mają czas na przygotowanie się do integracji i przeszkolenie pracowników. Nie warto zwlekać z tym procesem, ponieważ może on trwać nawet kilka miesięcy. Decydując się już teraz na nowoczesne rozwiązania, wiele przedsiębiorstw może zacząć czerpać korzyści z automatyzacji procesu i szybszego zwrotu podatku.

 

Dziękujemy za wiadomość! Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.