Nasze produkty

Workflow - stepper, eksport danych

Nowoczesna technologia (architektura), intuicyjność rozwiązania – uzupełniaj formatki krok po kroku, kontroluj proces gromadzenia danych

Stepper – krok po kroku uzupełniaj formatki zgromadzonymi danymi, korzystaj z użytecznych podpowiedzi i komentarzy

Wszystkie dane, jakie gromadzą pracownicy twojej firmy, powinny zostać zawarte na przeznaczonych do tego formatkach. Ważne jednak, aby uzupełnianie wspomnianych dokumentów odbywało się w sposób systematyczny. W innym przypadku tworzone na bieżąco raporty mogą nie uwzględniać informacji, które konieczne są do dokonania poprawnej analizy wydajności przedsiębiorstwa. 

Rozwiązaniem opisanej kwestii jest program workflow Mobile Simply+ zawierający stepper. Stepper to po prostu inteligentny wizzard pozwalający na utworzenie dowolnych kroków prowadzących użytkownika po kolejnych stopniach uzupełniania danych na formatkach. Korzystając z funkcji steppera możesz stworzyć specjalny mechanizm dedykowany potrzebom konkretnej grupy użytkowników. Wspomniany mechanizm będzie „podpowiadał” twoim pracownikom gdzie powinni wpisać konkretne dane, kiedy należy tego dokonać i jakie informacje muszą zostać zawarte w wypełnianym przez nich dokumencie.  

Zdarza się, że ilość danych wyświetlanych na jednym ekranie (takich jak np. data dokumentu, numer dokumentu etc.) jest tak duża, iż użytkownik może przypadkowo pominąć niektóre z pozycji. W takim przypadku samodzielne wypełnianie ekranu staje się zajęciem zarówno czasochłonnym, jak i nieefektownym. Co gorsze, źle wypełniona formatka wymaga poprawy, a zatem poświęcenia kolejnych godzin pracy. Używając Mobile Simply+ z funkcją steppera z powodzeniem wyeliminujesz możliwość wystąpienia tego rodzaju problemów. Odpowiedni wizzard – krok po kroku, z zachowaniem odpowiedniej kolejności  – będzie wyświetlać dane, które należy wpisać w dokument. Co więcej, podczas wypełniania formatki system będzie wyświetlał użyteczne podpowiedzi. Dzięki komentarzom systemowym pracownik będzie wiedział, co robi w danym momencie i czemu ma służyć wykonywana przez niego czynność. 

Eksport danych ze wszystkich kartotek

Wszystkie dane, jakie gromadzisz za pomocą narzędzia workflow Mobile Simply+ ,mogą być przeglądane zarówno przez ciebie, jak i innych użytkowników (po uprzednim udzieleniu dostępu). Co więcej, informacje te możesz z powodzeniem wykorzystać do tworzenia użytecznych pulpitów lub też czytelnych raportów wyświetlanych na wybrany przez ciebie sposób. Oczywiście dane zgromadzone w systemie mogą być również z niego pobrane. 

Mobile Simply+ umożliwia wyeksportowanie danych do MS Excel z dowolnego miejsca w systemie. W każdej chwili możesz dokonać potrzebnego eksportu danych bez względu na to, w którym miejscu zostały one zapisane. Dzięki użytecznej funkcji, jaką jest nadmieniony eksport danych ze wszystkich kartotek systemowych, możesz przeglądać lub analizować zdobyte informacje przy wykorzystaniu znanych ci narzędzi. A wszystko to za sprawą jednego kliknięcia! 

 

Dowiedz się więcej o naszym programie do elektronicznego obiegu dokumentów

Dziękujemy za wiadomość! Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.