Nasze produkty

Workflow - oferty, umowy, dokumentacja i archiwum

Kontrola procesów handlowych – opracuj atrakcyjne oferty, pozyskaj nowych klientów dla swojej firmy, przechowuj dane w formie cyfrowej

System do zarządzania pracą

Oferty – twórz kompletne oferty, gromadź niezbędne dane, diagnozuj słabe strony i wpływaj na poprawę wyników sprzedażowych

Tworzenie ofert sprzedażowych dopasowanych do potrzeb twoich klientów wymaga odpowiedniej organizacji pracy. Z systemem Workflow Simply Mobile + to prostsze, niż sądzisz. 

Dzięki Simply Mobile+ : 

 • Zbierzesz i pogrupujesz informacje niezbędne do przygotowania oferty sprzedażowej, 
 • Stworzysz rejestry klientów zainteresowanych ofertą twojej firmy, 
 • Opracujesz atrakcyjne propozycje sprzedażowe, 
 • Z łatwością zdefiniujesz oferty i stworzysz dla nich odpowiednią specyfikację,
 • Zgromadzisz i uporządkujesz dane oraz załączniki.

System Workflow Simply Mobile+ pozwoli ci na pełną kontrolę całego procesu – od chwili tworzenia zalążków oferty, poprzez ich weryfikację, ilość gotowych formularzy ofertowych, a skończywszy na ocenie pracy twojego zespołu oraz efektywności poszczególnych ofert biznesowych. 

Dzięki Simply Mobile+ dokonasz analizy silnych i słabszych stron twojego biznesu sprzedażowego. Obiektywna ocena oparta na twardych danych umożliwi realną poprawę efektywności i przyczyni się do podniesienia współczynnika sprzedaży.

Simply Mobile+ to prosty i skuteczny system workflow, dzięki któremu wprowadzisz swój biznes na wyższy poziom. Kontroluj czas trwania procesów, zbieraj, analizuj i archiwizuj dane, weryfikuj skuteczność twojego zespołu.

Umowy - kontroluj proces powstawania umów i zarządzania zmianami w dokumentach

Sporządzenie i podpisanie właściwej umowy to proces złożony z wielu zdarzeń. Poczynając od pobrania wzorca umowy i uzupełnienia go danymi klienta, poprzez wprowadzenie szczegółowych zmian i kontrolę takowych w trakcie negocjacji, a skończywszy na powstaniu ostatecznej wersji umowy.

Dzięki systemowi workflow Simply Mobile+ zyskasz pełną kontrolę nad każdym z etapów obsługi umów i bez problemu wprowadzisz niezbędne korekty, tym samym zwiększając szansę na sfinalizowanie współpracy. 

Wraz z systemem workflow Simply Mobile+ :

 • Precyzyjnie zidentyfikujesz etap, na jakim znajduje się dana umowa, 
 • Ustalisz termin realizacji czynności niezbędnych do sfinalizowania współpracy i wyznaczysz osobę, której powierzysz wykonanie konkretnych zadań, 
 • Zweryfikujesz ilość podpisanych umów,
 • Określisz ilość umów zakończonych niepowodzeniem i dowiesz się, na jakim etapie przerwano rozmowy negocjacyjne, 
 • Poznasz czas przetwarzania dokumentów przez konkretnych członków twojego zespołu. 

Dokumentacja i archiwum – gromadź dane w formie cyfrowej

Gromadzenie dokumentacji w tradycyjnej, papierowej formie to rozwiązanie zarówno czaso-, jak i pracochłonne. Klasyczna postać firmowych pism czy też zawartych umów wymaga zarówno wygospodarowania miejsca niezbędnego do ich przechowywania, jak i zakupu materiałów papierniczych, takich jak segregatory, koszulki czy też papierowe teczki (co automatycznie przyczynia się do generowania wydatków). Kolejnym problemem wynikającym z tradycyjnej formy prowadzenia archiwum jest konieczność systematycznego aktualizowania dokumentacji poprzez dokładne przeglądanie poszczególnych pism. Zdecydowanie efektywniejszym sposobem prowadzenia archiwum jest gromadzenie dokumentacji w formie cyfrowej. 

Dzięki systemowi workflow Simply Mobile+ z powodzeniem zamienisz klasyczne, papierowe segregatory na cyfrowe repozytorium umożliwiające gromadzenie danych, umów, specyfikacji oraz innego typu dokumentów. 

Z Simply Mobile+ :

 • Przechowasz zeskanowaną postać dokumentów w aplikacji, 
 • Połączysz dokumenty w wybranych obszarach systemu za pomocą linków (np. przypiszesz instrukcje obsługi do numeru maszyny etc.), 
 • Zachowasz porządek w dokumentacji,
 • Z łatwością odnajdziesz wybrane materiały. 

Dowiedz się więcej o naszym programie do elektronicznego obiegu dokumentów

Dziękujemy za wiadomość! Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.