Nasze produkty

Program do
KSeF

Krajowy System e-Faktur to platforma Ministerstwa Finansów do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

Przygotuj się już dzisiaj na wystawianie e-faktur. Przy pomocy naszej aplikacji jest to wyjątkowo łatwe.

Czym jest KSeF i w jakim celu został stworzony?

Krajowy System e-Faktur to system opracowany w celu wystawiania i udostępniania faktur ustrukturyzowanych (czyli e-faktur, które w polskim systemie gospodarczym traktowane są na równi z fakturami tradycyjnymi tj. papierowymi oraz fakturami elektronicznymi), w tym w szczególności do:

Kto może korzystać z KSeF?

Z platformy KSeF od 1 stycznia 2022 r. mogą korzystać:

  • Podmioty zarejestrowane jako czynni podatnicy podatku VAT, 

  • Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT,

  • Podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, będący w posiadaniu polskiego identyfikatora podatkowego NIP. 

Od 1 lipca 2024 roku każda z wymienionych powyżej grup podatników, będzie zobowiązana do korzystania z KSeF. 

Czym jest faktura ustrukturyzowana (e-faktura)?

Faktury ustrukturyzowane wystawiane przy użyciu systemu KSeF, stanowią typ faktur elektronicznych zawierających wskazane w przepisach informacje. Art. 106e ustawy o VAT (Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) normujący działanie e-faktur odnosi się do ich formy oraz formatu elektronicznego (xml – zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP), który umożliwia odczytanie faktury ustrukturyzowanej oraz przetwarzanie danych. 

path1569

Program do KSeF od Simple Mobile Plus

Program do e-Faktur Simply Mobile Plus to aplikacja, która została zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Dzięki Simply Mobile Plus nie tylko pobierzesz i przetworzysz dane z dowolnie wskazanych źródeł ale także uzyskasz pełną kontrolę nad całym procesem wysyłki. Z łatwością zweryfikujesz poprawność kolejnych kroków, zyskasz możliwość podglądu danych, wykonasz ich eksport do Ms Excel, wygenerujesz dokument w oczekiwanym formacie XML i prześlesz go na wskazany portal wraz z pobraniem statusu wysyłki oraz UPO.  Simply Mobile Plus rejestruje każdy krok procesu przygotowania deklaracji/raportu i zapewnia pełną archiwizację danych wraz z historią zmian.

Najważniejsze funkcje naszego programu do
KSeF

Każde z dostarczanych przez nas rozwiązań powstało na rozwijanej od kilkunastu lat platformie, która pozwala na precyzyjną obsługę dowolnych procesów integracyjnych wymiany danych.

Simply Mobile Plus umożliwia pełną obsługę dla faktur sprzedażowych i ich bezpośrednią wysyłkę na KSeF MF.

Wszystkie faktury zakupowe od razu trafiają do naszego systemu i dalszej obsługi w zakresie odpowiednich ścieżek zatwierdzania.

Program umożliwia pełną kontrolę i weryfikację poprawności kolejnych kroków, podgląd danych.

Generowanie danych w oczekiwanym formacie XML i wysyłkę na wskazany portal z pobraniem statusu wysyłki i UPO.

Platforma rejestruje każdy krok procesu przygotowania deklaracji/raportu i zapewnia pełną archiwizację danych wraz z historią zmian.

System umożliwia pobieranie danych z dowolnych źródeł, ich przetwarzanie, eksport do Ms Excel

Integracja z systemami ERP

Simply Mobile Plus z łatwością integruje się z systemami ERP (np. SAP, Microsoft Dynamics czy IFS lub mniejszymi), CRM (np. Salesforce czy Dynamics 365), usługami chmurowymi typu SaaS oraz systemami dziedzinowymi. Ponieważ od lat pracujemy z największymi firmami na rynku, wypracowane przez nas mechanizmy integracyjne są nie tylko łatwe w konfiguracji, ale też bezpieczne, wydajne i skalowalne.

Jakie są korzyści z użytkowania KSeF?

Szybsza analityka faktur – każda faktura ustrukturyzowana posiada ten sam szablonie, co wpływa na jej przejrzystość oraz czytelność. Z kolei łatwość odczytania danych równoznaczna jest z łatwością porównania danych dokumentów czy przygotowania raportu;

Brak konieczności przechowywania i archiwizowania faktur – wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy okres przedawnienia zobowiązania podatkowego jest dłuższy, niż 10 lat (gdyż tyle wynosi okres przechowywania przez system KSeF faktur ustrukturyzowanych);

Przyspieszenie obrotu między firmami – platforma KSeF odnotowuje zmiany w czasie rzeczywistym więc nabywca dowiaduje się o otrzymaniu faktury natychmiast po jej wystawieniu;

Gwarancja autentyczności pochodzenia i integralności treści e-faktury – nadmienione elementy nie podlegają ocenie organu podatkowego (gdyż wynikają one z obowiązujących przepisów);

Brak obowiązku udostępniania faktur na żądanie organu podczas kontroli (JPK_FA) – dane przekazywane na fakturach ustrukturyzowanych są zbieżne z tymi, których organ finansowy może oczekiwać w ramach struktury JPK_FA (składanej na żądanie). Z tego względu JPK_FA nie obejmie swoim zakresem faktur wystawionych jako faktury ustrukturyzowane. 

Każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na wystawianie e-faktur, otrzyma możliwość ubiegania się o szybszy zwrot podatku VAT. Mowa o skróceniu czasu oczekiwania o 1/3, co oznacza, że środki zostaną mu wypłacone w ciągu 40 dni (w przypadku pozostałych przedsiębiorców zwrot dokonywany jest w terminie 60 dni). 

Dziękujemy za wiadomość! Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.