Nasze produkty

Workflow Simple Mobile Plus - mniej maili, więcej czasu na efektywną pracę

System do zarządzania pracą w organizacji

System do zarządzania procesami, w tym obiegiem faktur, pozwala na kontrolę procesów, śledzenie KPI, prawidłowe księgowanie dokumentów.

System Workflow
System do zarządzania pracą
Workflow Faktury

Pracuj efektywnie w zespole, oszczędzając czas i kontrolując postępy zadań

Praca w zespole może być łatwiejsza

Szybka wymiana informacji, redukcja ilości e-maili – wymieniaj się informacjami ze swoim zespołem, dziel się plikami w jednym miejscu, kontroluj postęp prac każdego w zespole.

Funkcje_Oferty_02_n

Automatyzuj powtarzalne procesy

System sam przypomni o najważniejszych terminach, w każdym momencie widzisz postęp pracy nad zadaniem.

Wszystkie zadania w jednym miejscu

W jednym miejscu masz wszystkie informacje dotyczące zadania, widzisz na jakim etapie jest praca. Intuicyjny i panel kontrolny przyśpiesza pracę. Automatyczne raporty i powiadomienia o wszystkich ważnych terminach pozwalają zapanować nad procesami.

Workflow

Zobacz jak nasz system ułatwia pracę - funkcje programu

Stwórz dowolną liczbę dashboardów, pulpitów menadżerskich, ekranów powitalnych

Stwórz dowolną liczbę dashboardów, pulpitów menadżerskich, ekranów powitalnych, dostępnych bezpośrednio po zalogowaniu i wyświetlających dowolne podsumowanie danych dla kadry zarządzającej.

Podsumowuj dane ilościowe i liczbowe, wyświetlaj w formie tabel, list czy wykresów. Dla każdej grupy użytkowników twórz inne zestawy danych. Bądź na bieżąco, śledź postępy prac, analizuj wąskie gardła.

Definiowanie przepływów

Każdy proces w firmie ma swój początek, etapy przetwarzania i koniec. Niekiedy procesy te są bardzo skomplikowane i wieloetapowe.

Skorzystaj z profesjonalnego narzędzia do definiowania takich procesów. Przeanalizuj, jak działa Twoje firma i zwizualizuj to! Dzięki temu znajdziesz wąskie gardła, uprościsz procesy, spiszesz oraz zwizualizujesz kolejne kroki i etapy.

Od tej pory zawsze będziesz widział, co kto powinien zrobić. Co więcej: system zacznie prowadzić Twoich pracowników za rękę, bo na podstawie wizualizacji stworzy programistyczny kod aplikacji, której będziesz mógł zacząć używać. Żaden ważny dokument nie zaginie.

KPI (kluczowe wskaźniki) i czasy procesowania zadań

Definiuj dowolne KPI (kluczowe wskaźniki) w systemie. Analizuj czasy przetwarzania danych na kolejnych etapach przez kolejnych użytkowników. Ustalaj oczekiwane czasy realizacji zadań.

Za pomocą prostych mechanizmów, np. kolorów, informuj pracowników, czy mieszczą się w czasie (zielony), czy może już przekroczyli oczekiwany czas realizacji (czerwony). Za pomocą żółtego ostrzegaj, że zbliża się oczekiwany czas realizacji zadania.

Zarządzaj procesem rejestracji dokumentów i automatyzacji ich pobierania

Zarządzaj procesem rejestracji dokumentów, automatyzacji ich pobierania z dowolnych źródeł, w tym bezpośrednio z KSeF lub skanów dokumentów (OCR). Zdefiniuj, a potem śledź każdy etap przetwarzania dokumentów. Kontroluj, ile trwają kolejne kroki, zadbaj, aby wszystkie niezbędne dane były uzupełnione. Zautomatyzuj proces księgowania dokumentów.

Wszystko to w jednej aplikacji, dzięki której skontrolujesz cały proces, zorientujesz się, jaki jest etap przetwarzania kolejnych dokumentów, ustawisz kolejnych uczestników procesu, osoby czy zespoły odpowiedzialne za ich zatwierdzanie, korygowanie czy odrzucanie do poprawek i uzupełnień.

Kontroluj pełny cykl powstawania zamówień

Kontroluj pełny cykl powstawania zamówień i ich kolejnych kroków przetwarzania: kto co powinien zrobić, na jakim są etapie zamówienia. Kontroluj odchylenia.

Dzięki Simply Mobile + będziesz wiedział, co się dzieje, ile masz nowych zamówień, ile zrealizowanych, kto jakie zadania powinien wykonać. Będziesz kontrolował pełen proces, a w tym zarządzisz różnicami i odchyleniami.

Zarządzaj procesami ofertowania

Zbieraj informacje, rejestruj dane zainteresowanych, twórz okazje sprzedażowe, definiuj oferty i ich specyfikacje. Kompletuj dane i załączniki. Kontroluj proces od początku do końca, weryfikując, ile powstaje nowych ofert, którzy pracownicy są liderami, które oferty wygrywają.

Dowiedz się ile procesów kończy się niepowodzeniem. Kontroluj, ile trwają procesy, kto jak szybko procesuje dokumenty, analizuj swój biznes sprzedażowy za pomocą systemu. Zbieraj, archiwizuj i analizuj dane. Wyciągaj wnioski i usprawniaj procesy.

Kontroluj pełen proces powstawania i zarządzania zmianami w umowach

Każda umowa to cykl zdarzeń od pobrania wzorca umowy poprzez uzupełnienie danymi klienta, wprowadzenie szczegółowych zmian i kontrolę zmian w dokumencie w trakcie negocjacji aż po powstanie ostatecznej wersji. Kontroluj każdy etap obsługi umów, zarządzaj procesem.

Dzięki naszej platformie precyzyjnie zidentyfikujesz, na jakim etapie jest dana umowa, kto jakich powinien dokonać czynności i na kiedy. Sprawdzisz także, ile umów podpisano, ile i na jakim etapie się zakończyło bez powodzenia, kto ile czasu przetwarzał dokument.

Dokumentacja i archiwum

Zamień segregatory na cyfrowe repozytorium danych, dokumentów, umów, specyfikacji itp.

Wszelkie dokumenty skanuj i przechowuj w aplikacji, dodatkowo możesz je podłączyć za pomocą linków w różnych obszarach systemu, np. instrukcje obsługi do numeru maszyny itp.

Zarządzaj projektami bezpośrednio z aplikacji

Zarządzaj projektami bezpośrednio z aplikacji. Przydzielaj zadania, twórz etapy i połączenia między nimi. Określ daty rozpoczęcia i zakończenia.

Wszystko za pomocą odpowiedniego widoku projektu, który pokazuje poszczególne zadania, kroki do wykonania, zależności między zadaniami czy zasoby przydzielone do ich realizacji.

Kontroluj, co powinno być wykonane danego dnia

Planuj zdarzenia bezpośrednio w kalendarzu, wpisuj zadania do wykonania, kieruj je do zespołów czy pracowników. Za pomocą smartfona łatwo udostępniaj zadania do realizacji pracownikom, żeby każdego dnia widzieli, co mają co wykonania, gdzie i kiedy.

Korzystając z prostych aplikacji mobilnych pracownicy będą mogli na bieżąco odznaczać wykonane zadania, a osoby zarządzające na bieżąco widzieć postęp prac.

Przydzielanie zadań i kontrola

Przydzielaj zadania użytkownikom, weryfikuj ich status, śledź postępy, weryfikuj grafiki i kalendarze pracowników.

Struktura organizacyjna i uprawnienia

Wgraj do systemu pełną strukturę swojej organizacji i poszczególnych departamentów. Dzięki temu będzie można łatwo ustawić przepływy danych i odpowiedzialności lub prawidłowo zdefiniować uprawnienia.

Zarządzaj zastępstwami i urlopami

Zarządzaj zastępstwami i urlopami. Wyznacz osoby na zastępstwa i po prostu wpisz w terminarz urlopy, a system przekaże zadania do realizacji osobom zastępującym nieobecnych.

Analiza danych

Analizuj dane za pomocą dowolnych kodów definiowanych samodzielnie, np. kod projektu, działu, departamentu, lokalizacji, magazynu, typ umowy, rodzaj klienta itp. Możesz zdefiniować w systemie dowolną ilość takich kodów.

Dzięki temu z pewnością będziesz posiadać wszelkie niezbędne kategorie analizy dla Twojego biznesu. Co bardzo ważne: dodawanie nowych kategorii analizy, uzupełnianie ich wartości, ustawianie wymagalności itp. jest w systemie bardzo proste i intuicyjne. Będziesz to mógł zrobić samodzielnie.

Samodzielne definiowanie własnych widoków

Łatwo twórz widoki przeznaczone dla określonych grup użytkowników. Zbuduj tyle widoków i podglądów danych, ile potrzebujesz. Każda grupa użytkowników może potrzebować podglądu innych danych. Dla księgowości będą istotne inne dane niż dla pracowników magazynu.

Dla części użytkowników ważniejsze będą numery faktur, dla innych numery dokumentów WZ itp. Dlatego właśnie w systemie dla każdej grupy użytkowników można łatwo i samodzielnie przygotować inne zestawy widoków danych, co robimy za pomocą prostych mechanizmów zaznaczania i odznaczania poszczególnych pól, jakie mają się wyświetlać jak prezentowane poniżej.

Dynamiczne generowanie raportów

Analizuj biznes z poziomu każdego modułu. Zdefiniuj dowolną liczbę raportów. Analizuj też dane w trakcie ich oglądania za pomocą dynamicznych raportów. Po prostu zaznacz dane, które chcesz przeanalizować, i uruchom graficzną prezentację danych za pomocą wykresu, jaki wybierzesz.

Stepper

Stepper, czyli inteligentny wizzard pozwalający na utworzenie dowolnych kroków uzupełniania wszelkich danych na formatkach. Dzięki tej funkcji każda grupa użytkowników może mieć stworzony specjalny mechanizm podpowiadający użytkownikowi, gdzie, kiedy i jakie dane ma uzupełnić.

Zamiast wypełniać samodzielnie ekran różnymi danymi, których czasem może być 10–20 na jednym ekranie, takich jak data dokumentu, numer dokumentu etc., odpowiedni wizzard krok po kroku wyświetla kolejne dane, jakie należy podawać w odpowiedniej kolejności. Podczas uzupełniania danych system wyświetla odpowiednie podpowiedzi i komentarze, żeby użytkownik wiedział, co i po co robi.

Eksport danych ze wszystkich kartotek

Z dowolnego miejsca w systemie wyeksportuj dane do MS Excel, jeśli tylko masz taką potrzebę, chcesz dane dodatkowo przejrzeć lub przeanalizować za pomocą znanych sobie narzędzi. Zrobisz to jednym kliknięciem z każdej kartoteki systemowej.

Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)

System Simply Mobile Plus jest zintegrowany z Krajowym Systemem e-Faktur. Umożliwia pobieranie danych z dowolnych źródeł, ich przetwarzanie, pełną kontrolę i weryfikację poprawności kolejnych kroków, podgląd danych, eksport do Ms Excel, czy ostateczne generowanie w oczekiwanym formacie XML i wysyłkę na wskazany portal z pobraniem statusu wysyłki i UPO. Platforma rejestruje każdy krok procesu przygotowania deklaracji/raportu i zapewnia pełną archiwizację danych wraz z historią zmian.

Previous slide
Next slide

Pełna integracja z KSeF

System Simply Mobile Plus to platforma w pełni zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur.

Wszystkie faktury zakupowe od razu trafiają do naszego systemu i dalszej obsługi w zakresie odpowiednich ścieżek zatwierdzania. Każda faktura wpada we właściwą ścieżkę dalszej obsługi w zakresie uzupełnienia opisu i jej odpowiedniej dekretacji, a także zatwierdzenia przez kierownictwo, czy dyrekcję firmy.

Simply Mobile Plus umożliwia także pełną obsługę dla faktur sprzedażowych i ich bezpośrednią wysyłkę na KSeF MF. System umożliwia pobieranie danych z dowolnych źródeł, ich przetwarzanie, pełną kontrolę i weryfikację poprawności kolejnych kroków, podgląd danych, eksport do Ms Excel, czy ostateczne generowanie w oczekiwanym formacie XML i wysyłkę na wskazany portal z pobraniem statusu wysyłki i UPO.

Platforma rejestruje każdy krok procesu przygotowania deklaracji/raportu i zapewnia pełną archiwizację danych wraz z historią zmian.

Dziękujemy za wiadomość! Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.