Nasze produkty

Biała lista podatników VAT

Program automatycznie sprawdza kontrahentów, czy są zarejestrowani na białej liście. Aplikacja automatyzuje proces hurtowego sprawdzania statusów, w tym w bazach VIES oraz KRS, CEIDG itp. System sam informuje o aktualnym statusie podatnika. Program monitoruje wybrane firmy w rejestrach. Czynności sprawdzające wykonywane są na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika harmonogramu, a wyniki weryfikacji wysyłane także na wskazane adresy e-mail.

Co to jest biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników to baza zawierająca informacje o podatnikach VAT. Jest ona prowadzona przez szefa KAS w formie elektronicznej i aktualizowana w każdy dzień roboczy, raz na dobę. Zawiera informacje z rejestrów dotyczących statusu podatników VAT oraz inne istotne informacje dot. działalności firm. Służy ona do nowego rodzaju weryfikacji podatników VAT. Każdy podatnik VAT, przed dokonaniem płatności, musi sprawdzić swojego kontrahenta, czy ten widnieje na białej liście. Niedopełnienie obowiązku sprawdzenia kontrahenta wiąże się z sankcjami dla podatnika.

Ręczna weryfikacja każdego kontrahenta, przed dokonaniem transakcji, byłaby czasochłonna i uciążliwa. Dlatego niezbędna jest integracja systemu finansowo-księgowego firmy z portalem Ministerstwa Finansów.

Opis działania programu

System w wersji bazodanowej może w pełni automatyzować proces sprawdzania statusu VAT kontrahentów. Dzięki temu system sam automatycznie będzie dokonywał cyklicznych weryfikacji bazy kontrahentów, łącząc się z odpowiednimi portalami i dokonując weryfikacji statusu VAT-owskiego podatnika na podstawie jego numeru identyfikacyjnego NIP. Wynik weryfikacji będzie zapisywany w bazie danych i prezentowany w formie raportu.

Pełna historia weryfikacji jest zapisywana w systemie z możliwością jej przeglądania. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik bez trudu odnajdzie wszystkich kontrahentów niezarejestrowanych jako podatnik VAT lub zwolnionych, czy tych, których status właśnie uległ zmianie.

Przechowywanie wyników weryfikacji kontrahenta

Przesłanką dochowania należytej staranności podatnika VAT, jest sprawdzenie w dostępnych rejestrach, czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Program przechowuje wyniki weryfikacje i umożliwia dostęp do nich w dowolnym momencie. Dlatego w sytuacji, gdy status naszego kontrahenta ulegnie zmianie, my nadal mamy zapisane wyniki wcześniejszej weryfikacji, dla celów dowodowych.

Nasz aplikacja umożliwia import pliku JPK_VAT i weryfikację zawartych tam danych, w szczególności sprawdzenie na podstawie numeru NIP, czy danych kontrahent, w momencie wysyłki pliku JPK, jest czynnym podatnikiem VAT.

Pobieranie danych firmy na podstawie NIP, do wystawienia faktury

Program umożliwia pobieranie danych niezbędnych do wystawienia faktury lub paragonu, na podstawie wprowadzonego numeru NIP.

Integracja z programami ERP​

Nasz program współpracuje już z większością portali i baz danych o klientach dostępnych na rynku. System można łatwo zintegrować z dowolnym systemem ERP.

Dziękujemy za wiadomość! Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.