Nasze produkty

Workflow - Struktura organizacyjna i uprawnienia, urlopy

Skalowalność systemu do potrzeb firmy i pełna kontrola nad strukturą organizacyjną

Zarządzaj strukturą organizacyjną i kontroluj przydzielone uprawnienia

Nadzór nad strukturą organizacji firmy stanowi kluczowy czynnik, mający wpływ na działanie całego przedsiębiorstwa. Zarówno wspomniana struktura całej firmy, jak i poszczególnych departamentów wchodzących w jej skład, wymaga bieżącej weryfikacji. Jest to konieczne zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw nastawionych na ciągły rozwój, jak również firm przechodzących dynamiczne zmiany, np. nawiązanie nowej współpracy czy też wprowadzenie swojej oferty na nowy, zagraniczny rynek. 

Co więcej, w praktyce nawet stworzenie nowego działu czy też zatrudnienie dodatkowych pracowników wymaga aktualizacji, a następnie kontroli struktury firmy, w tym także powierzonych uprawnień. Osiągnięcie takiego stanu możliwe jest wyłącznie przy użyciu dedykowanych do tego celu narzędzi, takich jak program workflow Simply Mobile+. 

Z pomocą workflow Simply Mobile+ :

  • Wgrasz do systemu pełną strukturę swojej organizacji oraz poszczególnych departamentów,
  • Ustawisz właściwy przepływy danych,
  • Określisz zakres odpowiedzialności poszczególnych osób/departamentów,
  • Prawidłowo zdefiniujesz przydzielone uprawnienia.

Ustalaj daty urlopów, wyznaczaj osoby na zastępstwa

Każdy z nas potrzebuje odpoczynku, umożliwiającego regenerację – zarówno tą fizyczną, jak i psychiczną. Wyłącznie złapanie przysłowiowego oddechu od pracy pozwala na powrót do zleconych zadań z nową energią i świeżymi pomysłami. Naturalnie wzięcie dłuższego urlopy czy choćby kilku wolnych dni, niejako automatycznie przyczynia się do powstania zaległości w realizacji przydzielonej pracy. Aby uniknąć nagromadzenia zadań konieczne jest wyznaczenie osoby na zastępstwo. Naturalnie wskazany pracownik nie jest wówczas zwolniony z realizacji swoich codziennych obowiązków. W takim przypadku zarówno ustalenie poszczególnych zadań, jak i wskazanie konkretnej osoby na zastępstwo może okazać się sporym problemem (zwłaszcza, jeśli nie znasz grafiku wszystkich pracowników lub też nie wiesz czy zajmują się poszczególni członkowie zespołu). Aby uniknąć tego typu komplikacji, warto sięgnąć po program workflow Simply Mobile+. 

Simply Mobile+ umożliwi ci efektywne zarządzanie zastępstwami i urlopami swoich pracowników. Dzięki programowi workflow z łatwością wyznaczysz osoby na zastępstwa, unikając w ten sposób nagromadzenia zadań i eliminując ryzyko powstania opóźnień. Po prostu wpisz w terminarz daty urlopów, a Simply Mobile+ przekaże zadania do realizacji osobom zastępującym nieobecnych pracowników.

Dowiedz się więcej o naszym programie do elektronicznego obiegu dokumentów

Dziękujemy za wiadomość! Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.