Nasze produkty

Workflow – projekty, kalendarz, zadania i kontrola

Zarządzanie projektami i zasobami – przydzielaj zadania i kontroluj pracę swojego zespołu wprost z aplikacji

Projekty – dziel pracę na etapy, zlecaj zadania, realizuj projekty bezpośrednio z aplikacji

Praca nad projektem wymaga odpowiedniego planu. Podział na etapy pozwala na lepszą kontrolę zadań i umożliwia właściwe gospodarowanie czasem, jaki pozostał do pełnej realizacji projektu. W innym przypadku powierzone zlecenie wykonywane jest w sposób chaotyczny, co odczuwalnie zmniejsza szansę na zakończenie go w wyznaczonym terminie. 

Simply Mobile+ to narzędzie workflow, dzięki któremu możesz dzielić pracę na etapy zarazem tworząc między innymi odpowiednie połączenia, a także przydzielać zadania poszczególnym członkom zespołu. Z Simply Mobile+ bez problemu określisz czas realizacji zlecenia, wyznaczając datę rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

Wszystko to – i wiele więcej – umożliwi ci odpowiedni widok realizowanego projektu. Czytelny panel wskaże poszczególne zadania, kroki pozostałe do finalizacji projektu, zależności zachodzące pomiędzy nimi czy też zasoby przydzielone do ich realizacji. 

Kalendarz – planuj pracę dzień po dniu, dziel zadania pomiędzy członków zespołu, kontroluj postępy

Nie od dziś wiadomo, że wyłącznie odpowiednie zarządzanie czasem gwarantuje realizację zadania w wyznaczonym do tego terminie. Równie ważne jest monitorowanie pracy zespołu połączone z kontrolą postępów. 

Dzięki narzędziu workflow Simply Mobile+ z łatwością:

  • Zaplanujesz zdarzenia bezpośrednio w kalendarzu, 
  • Podzielisz pracę na zadania, 
  • Rozdzielisz zadania pomiędzy działami lub konkretnymi pracownikami. 

Z pomocą workflow Simply Mobile+ przydzielisz zdarzenia do realizacji w taki sposób, aby pracownicy widzieli co mają do wykonania i kiedy powinni dokonać finalizacji zleconej im pracy. Dzięki prostym aplikacjom mobilnym, członkowie twojego zespołu będą mogli na bieżąco odznaczać zrealizowane zadania. Opisany sposób wykonania danego projektu umożliwia śledzenie postępów prac przez osoby zarządzające, a także – w przypadku powstania opóźnienia – szybką reakcję pozwalającą na dotrzymanie ostatecznego terminu.

Przydzielanie zadań i kontrola – opracuj plan realizacji projektu, dziel go na zadania, zlecaj pracę członkom swojego zespołu

Realizacja powierzonego projektu w wyznaczonym do tego terminie stanowi silną podwalinę każdej, dobrze rokującej współpracy biznesowej. Jakiekolwiek opóźnienia nie tylko rzutują na opinii firmy, ale także przyczyniają się do utraty klienta. Tego typu straty wywierają znaczący, negatywny wpływ na osiągane wyniki finansowe; zwłaszcza, jeśli w grę wchodzi zerwanie stałej, długotrwałej współpracy. Właśnie dlatego tak ważne jest dotrzymywanie ustalonych terminów. Oczywiście równie duże znaczenia ma jakość wykonanej pracy. 

Dzięki Simply Mobile+ z łatwością unikniesz jakichkolwiek opóźnień i wyeliminujesz ryzyko utraty klienta biznesowego. Nasz program workflow pozwoli ci na:

  • Odpowiednie zaplanowanie pracy i podział zadań na etapy,
  • Przydzielanie zadań pracownikom dedykowanym do ich realizacji, 
  • Weryfikację statusu pracowników, 
  • Śledzenie postępów pracy zespołu,
  • Weryfikację grafiku i kalendarza poszczególnych członków zespołu. 

Dowiedz się więcej o naszym programie do elektronicznego obiegu dokumentów

Dziękujemy za wiadomość! Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.