Nasze produkty

ZSMOPL

Program do raportowania, wymaganego przez Ministerstwo Zdrowia, w stosunku do prowadzących obrót wyrobami medycznymi

Przedsiębiorstwa prowadzące obrót produktami leczniczymi, spożywczymi, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także wyrobami medycznymi, są zobowiązane do przesyłania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) w trybie dziennym, informacji dotyczących różnych operacji logistycznych.

Opis działania programu

W odpowiedzi na wymagania dotyczące Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi przedstawiamy Państwu propozycję rozwiązania, które umożliwi przekazywanie dziennych raportów. Aplikacja pozwala na realizację wymogów nowych przepisów w zakresie przekazywania wymaganych danych do ZSMOPL.

Przebieg procesu raportowania

Proces realizowany w oferowanym systemie można przedstawić w następujący sposób:

  • Pobranie danych z systemu lub systemów źródłowych
  • Przygotowanie komunikatów do systemu ZSMOPL w postaci plików XML
  • Przesłanie plików XML podpisanych elektronicznie zgodnie z wymogami ZSMOPL – integracja z WebService Ministerstwa Zdrowia (protokół SOAP)
  • Odebranie i obsługa komunikatów zwrotnych (np. potwierdzenia odbioru lub błędu) z ZSMOPL
  • Rejestrowanie potwierdzenia z systemu w logu
  • W przypadku błędu zarejestrowanie w logu oraz wysłanie powiadomienia mailowego o błędzie na zdefiniowany adres mailowy

Rozwiązanie może pracować na platformie MS Windows. W przypadku modułu komunikacji z Zintegrowanym Systemem Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi może to być zarówno system MS Windows jak i Linux.

W ramach projektu wdrożeniowego możemy rozważyć kilka scenariuszy wsparcia we wdrożeniu, pełne wdrożenie wraz z przygotowaniem źródeł (mamy specjalistów od Oracle, SAP, MFG-PRO, Insert, SunSystems etc.), analizę danych, wspólne dopracowanie źródeł danych lub też ustalenie struktur, które klient przygotuje samodzielnie.

Zapewniamy także we współpracy z kancelarią prawną specjalizującą się w prawie farmaceutycznym pełne wsparcie prawne w zakresie wymogów Ministerstwa Zdrowia odnośnie szczegółów komunikatów ZSMOPL.

Integracja z programami ERP

Aplikacja współpracuje z następującymi programami ERP: SAP, SunSystems, JD Edwards, Infor SyteLine, Oracle, CDN XL, Exact Globe, iSCALA, Microsoft Dynamics, Simple, SoftLab, Teta, IFS, Baan, Asseco WAPRO Mag, Streamsoft Prestiż, Comarch Optima,

Możemy też przygotować integracje na zamówienie.

Dziękujemy za wiadomość! Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.