Nasze produkty

System CMMS

SimplyMobile

Nowoczesny system klasy CMMS do zarządzania majątkiem trwałym i utrzymaniem ruchu

Najważniejsze funkcje naszego systemu CMMS

Nowoczesny system klasy CMMS do zarządzania majątkiem trwałym i utrzymaniem ruchu

Mobilność jako kluczowy element rozwiązań dla pracowników technicznych

Kompleksowa obsługa procesów utrzymania ruchu w modelu SaaS

Standardowe, sprawdzone mechanizmy integracji z systemami ERP

Wbudowane mechanizmy do konfiguracji systemu utrzymania ruchu dostępne również dla administratora

Gotowe szablony konfiguracyjne dostosowane do branżowej specyfiki przedsiębiorstw

Zarządzanie procesem produkcji

 • Rejestr realizowanych zleceń produkcyjnych,
 • Elektroniczna obsługa procesu realizacji zlecenia,
 • Graficzna wizualizacja realizowanych zleceń produkcyjnych na ekranach telewizorów,
 • Panel dotykowy dla operatora z produkcji,
 • Rejestr klientów,
 • Elektroniczna komunikacja międzywydziałowa.
 

ANDON

 • Ewidencja linii i gniazd produkcyjnych,
 • Klasyfikacja typów zgłoszeń występujących na produkcji,
 • Ewidencja produktów lub zamówień produkcyjnych,
 • Terminal do rejestracji zgłoszenia przez pracownika produkcji,
 • Ekrany do wizualizacji stanu linii lub gniazd produkcyjnych,
 • Standardowe raporty obejmujące takie wskaźniki jak: MTBF, MTTR, OEE.
 

OBCHODY

 • Ewidencja infrastruktury podlegającej obchodom wraz z mechanizmem oznakowania wykorzystującym technologię kodów QR lub RFID,
 • Rejestr czynności oraz tras obchodowych wraz z definicja częstotliwości ich realizacji,
 • Mechanizm automatycznego przekazywania czynności obchodowych do realizacji zgodnie z ustaloną częstotliwością,
 • Ewidencja służb wykonujących obchody wraz z przypisaniem kart NFC usprawniających proces autoryzacji pracownika na urządzeniu,
 • Urządzenie mobilne typu smartfon z aplikacją mobilną odpowiedzialną za prezentację zakresu czynności do wykonania oraz potwierdzenia wykonania poprzez zeskanowanie kodu QR lub RFID,
 • Raportowania zakresu wykonanych obchodów oraz zidentyfikowanych problemów,
 • Integracja z systemem utrzymania ruchu klasy CMMS / EAM.
 

Moduł ML

 • Predykcja awarii i usterek,
 • Dedykowany moduł do modelowania i ustalania powiadomień,
 • Proces tworzenia i predykcji opiera się na sprawdzonych zasadach,
 • Działa w oparciu o kilka modeli predykcyjnych działajacych równocześnie,
 • Procesowanie wartości pomiarów w trybie ciągłym,
 • Działa w oparciu o chmurę jak i on-premis,

Moduł Planowania

 • Planowanie miesięczne,
 • Planowanie tygodniowe i dzienne,
 • Bilansowanie zasobów,
 • Moduł planowania gantt,
 • Możliwość szybkiego przeplanowania,
 • Możliwość szybkich reakcji na zmiany i nowe zgłoszenia,

Raportowanie

 • Dedykowane wbudowane raporty takie jak MTBF, MTTF, Awarii, Wydajności pracowników i inne
 • Narzędzie do generowania wydruków z systemu,
 • Dynamiczne strony domowe, od strony wykresów i specjalnie przygotowanych kafelków,
 • Otwarta struktura bazy danych, możliwość podpięcia dowolnych narzędzi raportowych,
 • Raportowanie na narzędziu open-source Grafana,

Dziękujemy za wiadomość! Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.